CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Nowej 32, realizując swoje obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1), uchwalił i wprowadził Politykę Bezpieczeństwa z dnia 15.05.2018 r., celem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych osób fizycznych, w obszarze swego działania. Tekst Polityki Bezpieczeństwa znajduje się poniżej w załączniku.

Załącznik pdf Polityka Bezpieczeństwa: