Administrator Danych Osobowych CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Administrator Danych Osobowych CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Nowej 32, wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1), przedstawia wymagane informacje dla poszczególnych kategorii osób, które powierzyły swoje dane osobowe Administratorowi: