CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

wpisała się w krajobraz gospodarczy Inowrocławia w 1945 roku, powołano wtedy spółdzielnię mleczarską, przerabiającą mleko w zakładzie przy ulicy Andrzeja 17. W późniejszych latach następuję stopniowy rozwój organizacyjny i techniczny spółdzielni.

Z tych względów w 1977 roku przystąpiono do realizacji prac pod budowę nowego zakładu mleczarskiego i proszkowni mleka przy ulicy Nowej w Inowrocławiu. W 1982 roku uruchomiono nowy zakład o zdolności przerobowej ok. 220 tys. litrów na dobę. Spełnia on wszelkie wymogi techniczne i sanitarne dot. dystrybucji towarów w krajach Unii Europejskiej.

CUIAVIA OSM jest bardzo dobrze postrzeganym producentem nabiału w całej Polsce. Wiodące produkty z Inowrocławia to mleko świeże, mleko w proszku, masło, maślanka, twarogi, serki homogenizowane, jogurty. Wyroby te są produkowane z najwyższej jakości surowca, zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności Spółdzielnia wdrożyła system bezpieczeństwa żywności HACCP i uzyskała certyfikat zgodności SGS. Z dniem 1.05.2004 roku zakład dopuszczono do handlu na rynkach Unii Europejskiej. CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu zrzesza ok. 700 dostawców i jest pracodawcą dla ponad 180 osób.

Pierwszy raport o przetworzeniu znakomitej jakości surowca w nowym zakładzie powstał 12 czerwca 1982 roku. Wypada zatem podziękować rolnikom za całe lata dostaw tego surowca, a załodze naszej Spółdzielni za to, że potrafiła ofiarną pracą zapewnić przetwórstwo na najwyższym europejskim poziomie.

Już od ćwierćwiecza, CUIAVIA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu mieści się w nowych, stale modernizowanych i wzbogacanych o systemy elektroniczne, okazałych zabudowaniach przy ulicy Nowej. Codziennie skupujemy najwyższej jakości mleko. Działamy zawsze w interesie rolników, dostawców surowca, oraz w trosce o satysfakcję konsumentów.