„Odnawialne źródła energii szansą rozwoju dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego”

„Odnawialne źródła energii szansą rozwoju dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego” pod takim hasłem w piątek 18 sierpnia 2023 r., odbyła się konferencja w Naszej Spółdzielni. Zaproszeni goście przybliżyli zagadnienia związane z rozwojem biogazu w Polsce i innych źródeł energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o biogazowniach rolniczych. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Kowalski w swoim wystąpieniu przedstawił korzyści wynikające z inwestycji w budowę biogazowi. Zwrócił uwagę, że nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii zawiera ważne i korzystne rozwiązania prawne dla rozwoju i transformacji energetycznej obszarów wiejskich, które są wsparciem dla rolników. Prezes WFOŚiGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak zachęcał uczestników do skorzystania z programów takich jak: EKO-Klimat czy Agroenergia, a także programu NFOŚIGW Mój Prąd. Prezes KZSM Zw. Rew. w Warszawie Waldemar Broś przedstawił aktualną sytuację na rynku mleka, podkreślił potrzebę interwencji na rynku wyrobów mleczarskich po realnych cenach rynkowych. Zwrócił się do Pana Ministra o podjęcie działań w celu stabilizacji, unormowania sytuacji na rynku zbytu towarów rolnych i przetworów mleczarskich. W dalszej części konferencji wystąpienie o charakterze wykładowym miał m.in. prof. dr hab. inż. Jacek Dach prof. UP w Poznaniu oraz dr Marcin Rokosz z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Członek Komisji tworzącej nową Ustawę ułatwiającą realizację inwestycji biogazowych. Swoje prelekcje wygłosił również Dyrektor Departamentu Wsparcia Biznesu PGNiG BioEvolution Orest Nazaruk, który podzielił się z zebranymi doświadczeniami i wiedzą. Konferencja była doskonałą okazją do analizy nowych regulacji prawnych i wymiany doświadczeń, spojrzenia w przyszłość rozwoju biometanu w Polsce oraz impulsem do działania wielu gospodarstw rolnych w dążeniu do samodzielności energetycznej.